کدام نوع بازاریابی فراگیر تر است؟ بازاریابی درونگرا یا بازاریابی برونگرا

کدام نوع بازاریابی فراگیر تر است؟ بازاریابی درونگرا یا بازاریابی برونگرا

گدر مورد بازاریابی درونگرا (inbound marketing) اطلاعات جالبی را در ارتباط با هزینه های ایجاد لید و وضعیت کانال های مختلف جمع آوری inbound Marketingلید در مقایسه با یکدیگر به دست می دهد.

مطالعه مذکور که براساس نظرسنجی از 972 بازاریاب حرفه ای در سال 2012 صورت گرفت به شفافیت نشان دهنده این است که سازمان هایی که بر روی بازاریابی ردونگرا تمرکز دارند 61 درصد کمتر از دیگر سازمانها برای ایجاد هر لید هزینه کرده اند.با کازیو همراهید...

تکنیک های بازاریابی درونگرا شامل: SEO، وبلاگ نویسی، و رسانه های اجتماعی است. تمرکز اصلی این نوع بازاریابی بر دیده شدن توسط مشتریهای بالقوه ای است که از اینترنت برای کسب اطلاعات در مورد محصولات و خدمات استفاده می کنند. و این مورد در حالی است که در بازاریابی برونگرا (outbound marketing) از ارسال نامه های تبلیغاتی، نمایشگاه های تجاری، و بازاریابی تلفنی استفاده می نمایند. بازاریابی برونگرا رهیافت سنتی تر به بازاریابی هستند که در آن کسب و کارها پیام خود را به سمت مشتریان بالقوه می فرستند، برعکس روشهای درونگرا که سعی می کنند آن مشتریان خود را به سمت محتوا بکشند.

هزینه متوسط هر لید برای کسب و کارهای دارای بازاریابی برونگرا برابر 346 دلار بوده است. در مقابل، هزینه متوسط هر لید برای کسب و کارهایی که عمدتا از تکنیکهای بازاریابی درونگرا استفاده کرده اند برابر 135 دلار بوده است.

در نظرسنجی مذکور همچنین از افراد خواست که هر کدام روشهای ایجاد لید را براساس هزینه آن در یکی از سه گروه (کمتر از هزینه متوسط)، (نزدیک هزینه متوسط) و (بالاتر از هزینه متوسط) طبقه بندی کنند. نتایج نشان داد که:

-    وبلاگ ها، رسانه های اجتماعی و جستجوی طبیعی (تلاش برای بالا رفتن در رتبه بندی موتورهای جستجو به جای پرداخت پول جهت نمایش در بالای صفحات جستجو) جزو کم هزینه ترین روشها هستند.

-    بلاگ ها بیشتر از بقیه روشها در گروه (کمتر از هزینه متوسط) قرار گرفتند.

-    52 درصد شرکت های که وبلاگ دارند عنوان کردند که این روش کمتر از هزینه متوسط خرج دارد.

-    نمایشگاه های تجاری، ارسال مستقیم نامه، و بازاریابی تلفنی بیشتر از بقبیه روشها در گروه (بالای هزینه متوسط) قرار گرفتند.

لازم به ذکر است که این نتایج لزوما بدین معنی نیستند که همه کسب و کارها باید به طور کامل روشهای بازاریابی برونگرا را حذف نمایند. بلکه، مهم این است که آنها بسته به کسب و کار خود تعادلی بین روشهای درونگرا و برونگرا برقرار نموده و مشخص نمایند که چه کانالی در واقع بیشترین بازگشت سرمایه را برای آنها دارد. به علاوه، برخی از مشتریان هدف شما ممکن است نسبت به یک کانال مشخص واکنش بهتر یا بدتری نشان دهند.

منبع: Hubspot

با موبايل اسکن کنيدqrcode