دانشنامه کازيو

برندگان جایزه خوش شانسی

2018/12/07 14:26:23

برندگان جایزه خوش شانسی

کازیو به احترام خوش شانسی  شما: در صورتیکه سفارش دانلود شما در یکی از اعداد 50 -100-150-200-250,....1000به همان میزان جایزه خوش شانسی به هزار تومان دریافت خواهید کرد:

مثلا اگر محصولی که 49 بار خریداری شده باشد و شما خریدار نسخه 50 ام محصول مورد نظر باشید ، پس از خرید نسخه 50 ام، شما مبلغ 50.000 تومان جایزه خواهید گرفت .


یا مثلا اگر محصولی که 999بار خریداری شده باشد و شما خریدار نسخه 1000ام محصول مورد نظر باشید.پس از خرید نسخه 1000ام، شما مبلغ 1000.000 تومان جایزه خواهید گرفت

و الی آخر...


برای اطلاع از آخرین شمارش دانلودهای کازیو زیر "نوع هر محصول" در صفحه محصول مورد نظرتان، گزینه " این محصول تاکنون *** بار دانلود شده" را ملاحظه فرمایید

نکته:  این جایزه مشمول دانلودهای  رایگان نمی شود!

میز کمک در مقابل میز خدمت: تفاوت چیست؟

2018/05/01 13:22:05

فناوری، تقریبازیربنای هر کسب و کاری است! فرقی نمی کند شما یا سازمان شما یک محصول را می فروشدو یا یک خدمت را! در هر صورت پس از عرضه و استفاده کاربر یا مشتری، سیلی ازدرخواست ها به سمت سازمان سرازیر می شود و اگر نیازهای آنها را بخوبی پوشش ندهیمسازمان را با چالش های بسیاری مواجه خواهد کرد در این میان تعاریفی از نرم افزاریبسیاری بنام های (Ticketing-Support Center-Helpdesk-CRM-ServiceDesk) و غیره در جهان فناوری اطلاعات ایجاد شده که گاها به اشتباهآنقدر شبیه همدیگر هستند که شما را در انتخاب یک ابزار خوب دچار سردرگمی می کند وتماما نسبت به نیاز سازمان، حجم و گستردگی کار و نگاه مدیران بر می گردد که ازکدامیک استفاده کنند. رشد نرم افزارهای مدیریت درخواست که در ایران به مدیریتشکایات مشتری نظیر Help Desk-Ticketing-CRM و .. نیز مشهوراست کم نیست! که البته 100% تمرکز این نرم افزارها بر روی رسیدگی به درخواست هایمشتریان بیرون سازمان است اما همانقدر که تعدد مشتریان بیرون سازمان به واسطهخدمات بیشتر و یا فروش بیشتر افزایش می یابد قطعا گستردگی کارکنان درون سازمان نیزگسترش خواهد یافت و حال موضوع رسیدگی به درخواست ها صرفا منوط به مشتری نیست و مابا حجم زیادی از درخواست های داخل سازمان هم مواجه هستیم که ابزار رسیدگی بهدرخواست های کاربران داخل سازمان Service deskنامیده می شود و بسیاری از سازمان ها چه در ایران و چه در جهان برای هر دو نیاز،از دو ابزار مجزا استفاده می کنند. در این بین فناوری به کمک سازمان ها آمده تایکپارچگی بیشتر و لذت بخش تری را تجربه کنند و به کمک دستورالعمل هایی که نشاتگرفته از اصول و بهترین روش ها Best Practiceدر جهان که به ITIL مشهور استابزار جدیدی معرفی شده تا  بتواند علاوه برارایه خدمات پشتیبانی به مشتریان بیرون سازمان به کاربران داخل سازمان نیز سرویسبدهد که آنرا سرویس دسک Service Desk می نامند. اماچیزی که در خصوص Service desk جالب استاینست که همه فکر می کنند اینها نرم افزارهای ویژه واحد انفورماتیک است و برایسایر دپارتمان های سازمان قابل استفاده نیست! در حالیکه پیاده سازی دستورالعملهایاستاندارد ITIL در جهانثابت کرده که بهترین روش برای مدیریت خدمات به هر نوع کاربری، فقط ITILاست به همین خاطر گسترش ITIL و ابزارپیاده سازی آن در سایر دپارتمان های غیر انفورماتیکی در جهان در حال رشد چشمگیریاست چراکه ارایه خدمت فقط ویژه سرویس های فناوری اطلاعات نیست و تمامی بخش های یکسازمان به کاربران و یا مشتریان خود خدمات پشتیبانی ارایه می کنند پس چه بهتر کههمگی از یک ابزار برای پوشش این نیازها استفاده کنند بنابراین نیاز هست تا مدیرانعلاوه بر کاهش تعدد و تنوع نرم افزارها و افزایش یکپارچگی اطلاعات، مدیریت بهترمنابع انسانی و متخصص، داشتن نگاه بلند مدت و همگام شدن با رشد سازمان در جهترسیدگی به کاربر نهایی و مشتری از ابزار سرویس دسک استفاده نمایند. بسیاری ازمدیران انفورماتیک و مدیران ارشد بر این باورند که چون نیروی رسیدگی به درخواستمتفاوت است پس استفاده از ابزار نیز باید متفاوت باشد و یا چون در یکجا محصولی رامی فروشیم که با دپارتمان انبار، فروش و توزیع در ارتباط است حتما باید از CRMاستفاده نمود و در جایی که سرویس ارایه می کنیم از Helpdeskچراکه با واحد انفورماتیک مرتبط است. یا ما چون به کاربر به عنوان مشتری نگاهمیکنیم پس ابزار رسیدگی به او Helpdeskاست دیدگاه آنها صحیح است!؟ بیایید به کمک فهم دقیق تر ابزارهای موجود برای رسیدگیبه کاربر/مشتری به این قائله خاتمه ببخشیم. اما پیش از آنکه به ابزارها بپردازیمباید ابتدا ببینیم ما چه نیازی داریم؟ مشتری یا کاربر از ما چه انتظاراتی دارد؟نگاه ما به مشتری و یا کاربر چیست؟ روش رسیدگی به درخواست ها باید چگونه باشد؟همگرایی بین واحدهای مختلف در سازمان را چطور باید ایجاد کنیم؟ آینده سازمان راچطور می بینیم؟ کجا هستیم و کجا قرار است باشیم؟ در صورت رشد سازمان برای منابعانسانی چه باید کرد؟ چطور از مشتریان و کاربران خود مراقبت کنیم؟ چگونه رضایتمندیرا به حداکثر برسانیم؟ برنامه افزایش سود و بهره وری سازمان و کاهش نرخ هزینه تحویلخدمت پس از فروش چگونه است؟


ادامه در لینک زیر

GDPR چیست ؟

2018/04/14 18:18:45

GDPR چیست ؟

با ورود به عصر دیجیتال و سونامی داده نیازمند مجموعه ای از قوانین جدید داده  و همچنین چارچوب های کلان و عملیاتی متعدد در حوزه های مختلف مدیریت داده می باشیم . امنیت داده و خصوصا حفاظت از پردازش داده های شخصی با رعایت اصول ، سیاست ها و قواعد مدون یکی از اهداف  مهم هر بنگاه کسب و کار در هزاره سوم است که با بکارگیری و استقرار یک  چارچوب انطباق (compliance framework) می توان به آن دست یافت . این نوع چارچوب ها ،  مجموعه ای ساختیافته از دستورالعمل ها و شیوه های لازم جهت رعایت الزامات انطباق قانونی و بکارگیری در یک سازمان را به همراه مجموعه ای از فرآیندهای کسب و کار ، سیاست ها و کنترل های لازم به منظور تامین الزامات ، ارایه می نمایند . فرایندها، سیاست ها و کنترل ها به طور کلی نحوه مدیریت ارتباطات، ریسک و حاکمیت مربوط به الزامات انطباق را تشریح می نمایند . 

 تمام چارچوب های  انطباق می بایست شامل سه بخش اساسی  process ، people و technology باشند .چارچوب انطباق می تواند برای هر مجموعه ای از الزامات قانونی، نظارتی یا قراردادی توسعه یابد.  توسعه یک چارچوب انطباق حریم خصوصی ، قابل مقایسه با هر پروژه کسب و کار دیگر است. در چنین مواردی ، هدف تعریف ، ایجاد و استقرار مجموعه ای از شیوه ها و سیاست ها است تا این اطمینان ایجاد شود که همواره فرآیندهای خاصی برای اهداف بخصوصی اجراء خواهند شد . در صورتی که این فرآیندها با الزامات قانونی همسو باشند ، چارچوب می بایست این اطمینان را داشته باشد که سازمان مورد نظر در مسیر درست قانونی حرکت می کند . لازم نیست تمامی فرآیندهای ضروری در آغاز کار تعریف گردند . می توان در مراحل مناسب آنها را ایجاد و در چارچوب پذیرفته شده قرار داد . مهم ترین گام ، استقرار اولیه یک چارچوب برای شروع کار است . GDPR، یک چارچوب سازگاری با حریم خصوصی و حفاظت داده های شخصی است . 

نمايش 1 تا 3 از 132 (44 صفحه)
با موبايل اسکن کنيدqrcode